Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.

- Iz 45, 7

Aktualności

Paście stado Boże

Nasze życie przeżywamy we wspólnocie. Również życie wiary przeżywamy we wspólnocie Kościoła. Doświadczamy tego, że jesteśmy prowadzeni, ale też mamy być tymi, którzy prowadzą innych. Na drodze wiary Bóg stawia nam tych, o których mamy się troszczyć. Ta posługa nie jest łatwa, ale jest zadaniem, do którego Bóg nas powołuje na pewien czas we wspólnocie. Dlatego cennym doświadczeniem był dla nas czas Formacji Pasterzy i Odpowiedzialnych, który przeżywaliśmy w dniach 8 - 9 luty w Dębowcu.

Spotkać żywego Jezusa

Życie nabiera sensu nie dzięki temu, co mamy, ale dzięki Temu, który nas kocha i pozwala się znaleźć. Odkryć tą Miłość można w każdym momencie swojego życia. Nigdy nie jest za późno i nie ważne jaka historia życia jest za nami. Taką okazją na spotkanie tej Miłości był czas Kursu Filipa, który prowadziliśmy ostatnio w Nowym Dworze Gdańskim.

Być jak Mistrz

Jezus najwięcej swojego czasu poświęcił dwunastu swoim uczniom, by ich przygotować do pełnienia misji, którą On rozpoczął. Uczniowie zanim zostali posłani przez Mistrza, najpierw przebywali z Nim. To był czas kiedy Jezus formował swoich uczniów, aby stali się podobni do Niego. Na drodze ewangelizacji to kluczowa postawa. Ewangelizator najpierw przebywa z Mistrzem a potem zostaje przez Niego posłany.

Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek w opublikowanym Liście Apostolskim "Aperuit illis" ustanowił Niedzielę Słowa Bożego. Czytamy w nim: "Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan".

Formacja dla małżeństw

Rodzina jest nazywana Domowym Kościołem. Tworzą ją ludzie, którzy pragną wzrastać w świętości przeżywając swoje wiarę na drodze życia w małżeństwie i budować rodziny, w których Jezus zajmuje centralne miejsce. Więc czas formacji jest zawsze okazją, aby zatroszczyć się o relacje oraz wychowanie tych, których Bóg powierza małżonkom.

Czas dla wspólnot przy Pięknej Pani

Miesiąc wrzesień jest czasem, gdzie nasze myśli biegną w stronę Pięknej Pani z La Salette, która zjawiła się 19 września 1846 roku na południu Francji. Takim polskim La Salette jest Dębowiec, w którym Maryja już od wielu lat przyjmuje swoje dzieci i prowadzi do swego Syna. W tym roku mogliśmy kolejny raz spotkać się i posługiwać w tym miejscu jako SSNE podczas tegorocznego odpustu.

Przyjąć Maryję do siebie

Jezus, zanim umarł na krzyżu, to przekazał nam piękny i wspaniały dar - swoją Matkę, Maryję. Dlatego nie możemy tego daru zlekceważyć. Ona jest dla nas wszystkich wzorem, który mamy naśladować. Ona nam towarzyszy i wspiera nas w naszej drodze wiary i posługi. Dlatego mamy ogromną wdzięczność wobec Boga, że pozwolił na przeżyć wspólnie z naszymi braćmi z II wspólnoty w Rzeszowie, Kurs Maryja, który dla nich prowadziliśmy.

Nowi Ewangelizatorzy

Wezwanie do ewangelizacji jest nieustannie aktualne w Kościele, ponieważ Kościół do tego jest powołany. Ma nieść "słowa życia" do tych, którzy tego życia, którym jest Jezus Chrystus, nigdy nie doświadczyli. Mając to życie w sobie, pytamy się: Jak to życie skutecznie innym przekazać, podzielić się nim. Dlatego za nami piękny czas Kursu Pawła, który do wypełnienia tego zadania, nas przygotował.

Reconciliatio et Paenitentia

Początek wakacji to zawsze dla naszych wspólnot macierzystych z Olsztyna i Mrągowa piękny czas formacji rocznej. W tym roku mogliśmy bardziej odkrywać i pogłębiać charyzmat pokuty i pojednania, którym chcemy żyć na co dzień. Jest on nam szczególnie bliski, ponieważ pojednanie jest sercem Ewangelii, a także sercem wydarzenia z La Salette.

Maryja prowadzi do Jezusa

Za nami piękna posługa w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie prowadziliśmy Kurs Filipa. Miejsce to, zawsze sprzyja otwarciu się na nowe życie, które Jezus daje każdemu, kto przez wiarę otworzy Mu swoje serce i odda swoje życie. Jest to szansa, aby iść dalej przez swoje życie z radością i pokojem.

 1 2 3 Następna »  Ostatnia

Logowanie użytkownika

REJESTRACJA