Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od Boga.

- J 5, 44

Wigilijna modlitwa

Wigilijna modlitwa

Zwyczaje i obrzędy wigilijne

Kłosy zbóż i choinka

Chrystus urodził się w Betlejem, tzn. „w domu chleba". Zboże jest symbolem Betlejem. Można więc w rogu pokoju ustawić duży wazon z kłosami różnych zbóż.
Choinkę, która przywodzi nam na myśl „drzewo życia" z raju, ubiera się w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców - Adama i Ewę. Przypomina nam ona naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego. Drzewko bożonarodzeniowe z wiecznie zielonymi gałązkami jest symbolem życia wiecznego, które wysłużył nam Jezus Chrystus. Światła umieszczane na choince przypominają światło, jakie rozbłysło nad grotą betlejemską w dniu narodzin Chrystusa, „Światłości prawdziwej". Ozdoby choinkowe symbolizują łaski Chrystusowe zsyłane na ludzi oraz nasze dobre uczynki.

Siano wigilijne i wolne miejsce przy stole

Powszechnie zachowywany jest zwyczaj wkładania siana pod obrus na stole, przy którym będzie spożywana uroczysta wieczerza wigilijna. Przypomina ono ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która złożyła Dziecię na sianie w żłobie. Dodatkowe nakrycie stawiamy dla podróżnego, przypadkowego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole, wyrażamy serdeczną pamięć o naszych bliskich, także zmarłych, którzy nie mogą spędzić świąt razem z nami.

Opłatek wigilijny

Łamanie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że nawet ostatni kawałek chleba należy podzielić z bliźnim. Jest wyrazem miłości, przyjaźni, pojednania i pokoju.

Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie

Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Przeżywana w rodzinach w duchu jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapada w dusze dzieci i przybliża im klimat nocy betlejemskiej. Słowa modlitw odmawiamy powoli, z pobożnością, pamiętając o tym, że razem z nami zasiada do stołu sam Chrystus. Powinien je poprowadzić ojciec rodziny lub ze słusznych względów ktoś inny.

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Amen.
 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęło Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w pulu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzeki do nich. «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

 Oto Słowo Pańskie.
 Chwała Tobie Chryste

Po odczytaniu Ewangelii następuje łamanie się opłatkiem i przekazanie sobie znaku pokoju. Następnie przed rozpoczęciem posiłku, ogarniamy modlitwą cały świat:

 W noc wigilijną otwiera się ogromna księga pielgrzymstwa narodu, który dziś wędruje duchem ze wszystkich zakątków świata do własnego domu rodzinnego i do Betlejem. Wiarą zespoleni wołajmy do Chrystusa złożonego na sianie:
 Obdarz nas miłością i pokojem.
 Chryste, który przyszedłeś na ziemię, „aby wszyscy byli jedno", zgromadź całą ludzkość w jedną rodzinę „kochających się Twoich dzieci.
 Obdarz nas miłością i pokojem.
 Panie Jezu, który powołałeś na swojego Namiestnika papieża Benedykta XVI, niech w zdrowiu, Twojej łasce i powszechnej miłości służy całemu światu, podbijając serca ludzi dla Ciebie.
 Obdarz nas miłością i pokojem.
 Zbawicielu świata, który ubogi i pokorny narodziłeś się w stajni betlejemskiej, wspomnij na ubogich i pociesz smutnych.
 Obdarz nas miłością i pokojem.
 Chryste, który miałeś wielu przyjaciół na ziemi, otaczaj opieką tych, którzy ślą nam życzenia świąteczne, którzy o nas pamiętają, wszystkich naszych przyjaciół.
 Obdarz nas miłością i pokojem.
 Synu Boży, który zstąpiłeś na ziemię, aby wszystkich zaprowadzić do nieba, przyjmij dzisiaj naszych zmarłych... do Twej światłości.
 Obdarz nas miłością i pokojem.

Ojcze nasz...

 Chryste, nasz Zbawicielu, który zająłeś ostatnie miejsce na ziemi i dałeś nam wzór życia w miłości, prosimy: zamieszkaj w naszej rodzinie i jednocz nas w Twej miłości. A teraz błogosław te dary, które z wdzięcznością będziemy spożywali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewamy kolędy, słuchamy płyt i nagrań o tematyce Bożego Narodzenia. Dziadkowie i rodzice opowiadają dzieciom o przeżyciach ze swego dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Niech ten wieczór będzie ciepły, miły i pełen radości. Starajcie się, aby ,Chrystus przez wiarę zamieszkał w Waszych sercach" i aby Rodzina Wasza była bardziej Kościołem.

Po wieczerzy odmawiamy modlitwę:

 Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, złożonego na sianie, dziękujemy za miłość wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
 Tobie chwało na wieki.
 Amen.

Opracowano na podstawie
Rytuału rodzinnego, bpa Józefa Wysockiego, Wyd. Duszp. Rolników, Włocławek 2000, oraz Zwyczajów, obrzędów i tradycji w Polsce, B. Ogrodowskiei, Verbinum 2000.


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA