Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Lecz wasze grzechy wykopały przepaść między wami, a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami, tak, iż was nie słucha.

- Iz 59, 2

Aktualności

Post - drogą nadziei

Idziemy drogą Wielkiego Postu. Na początku tego czasu, w Środę Popielcową, Papież Franciszek w swojej katechezie ukazywał Wielki Post jako pielgrzymkę nadziei. Mówił "Wielki Post to pielgrzymka ku Jezusowi Zmartwychwstałemu. Wielki Post to czas pokuty, a także umartwienia, ale nie jest celem samym w sobie, lecz służącym temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą tożsamość chrzcielną, to znaczy narodzili się na nowo "z wysoka", z Bożej miłości (por. J 3,3). Dlatego właśnie Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei".

Trwać w obecności Pana

Tym, z czego nieustannie czerpiemy siłę i życie, co ożywia naszą wiarę i pogłębia relację z Jezusem, naszym Mistrzem i Panem, jest modlitwa, która jest fundamentem życia duchowego i posługi misyjnej Kościoła. Dlatego ciągle potrzeba, abyśmy troszczyli się o jakość modlitwy, by nie była ona tyko słowami, ale by była spotkaniem serc, by była trwaniem "oblubienicy wobec Oblubieńca".

Być wychowywanym i wychowywać

Za nami czas formacji dla małżeństw z naszych wspólnot. Tym razem zatrzymywaliśmy się nad wychowaniem dzieci. Jest to zadanie trudne i wymagające, ale możliwe do realizacji. Sami jesteśmy dziećmi Ojca, który jest w niebie i jesteśmy przez Niego wychowywani. Bóg nam komunikuje swoją miłość w różny sposób, posługując się różnymi językami miłości. Wychowując nas, pragnie byśmy doszli do ostatecznego celu naszego życia, którym jest wieczne przebywanie z Nim.

Nadzieja i modlitwa

Podczas jednej z ostatnich katechez, Papież Franciszek, przywołując postać proroka Jonasz, mówił o nadziei wyrażającej się w modlitwie. Wskazał, że ta księga mówi o miłosierdziu Boga, który pragnie przebaczać. "Jonasz jest prorokiem "wychodzącym", ale też prorokiem "uciekającym", prorokiem "wychodzącym" którego Bóg posyła "na obrzeża", do Niniwy, aby nawrócił mieszkańców tego wielkiego miasta.

Dzień Życia Konsekrowanego

Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament chrztu. Bóg pragnie, aby łaska chrzcielna rozwijała się w nas na różne sposoby. Jedną z konkretnych dróg tego rozwoju jest życie konsekrowane. Z drugiej strony można stwierdzić, że istotą konsekracji zakonnej jest osobista więź z Chrystusem we wspólnocie z innymi. A skoro konsekracja chrztu jest podstawą osobistej więzi z Chrystusem we wspólnocie Kościoła, to życie konsekrowane w niej właśnie znajduje swój fundament. Z tego zakorzenienia wszystkich możliwych form chrześcijańskiego życia w sakramentalnej łasce chrztu wynika równa godność chrześcijan, o której w adhortacji „Vita consecrata” tak pisał Jan Paweł II: „Równa godność wszystkich członków Kościoła jest dziełem Ducha, opiera się na chrzcie i bierzmowaniu, a umacnia się dzięki Eucharystii. Jednakże dziełem Ducha jest także wielość form. To On buduje Kościół jako organiczną komunię, obejmującą wielorakie powołania, charyzmaty i posługi” (nr 31).

Nieść nadzieję i ufność

"Królestwo Boże już jest pośród nas, jak ukryte przed powierzchownym spojrzeniem ziarno, którego rozwój odbywa się w milczeniu. Kto ma oczy, które stały się czyste za sprawą Ducha Świętego, potrafi zobaczyć, że ono kiełkuje i nie pozwala sobie ukraść radości z królestwa z powodu stale obecnego kąkolu". - pisze Papież Franciszek w Orędziu na 51 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Wielka szansa

Liczymy nieraz na to, że nasze życie się zmieni, że Pan Bóg zadziała w cudowny sposób i wszystko będzie inaczej. Owszem, to prawda, Bóg chce działać, ale potrzebuje naszej zgody, byśmy dali Mu szansę i pozwolili działać. Dlatego wszystkich, którzy pragną dać "Bogu szansę" działania w swoim życiu, zapraszamy na Kurs Filipa. To naprawdę wielka szansa, dzięki której wszystko może się zmienić. Wykorzystajmy ją i nie zmarnujmy jej.

Łzy mogą rodzić nadzieję

Nadzieja przeżywana w płaczu, to rzeczywistość o której mówił Papież Franciszek w czasie pierwszej swojej audiencji, która odbyła się w tym roku. Przywołał historię Racheli ze Starego Testamentu, która była żoną Jakuba. Rachela straciła swoje życie rodząc swego syna. Papież mówił, że "Aby mówić o nadziei tym, którzy są zrozpaczeni,

Przy wigilijnym stole

Okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas spotkania z drugim człowiekiem przy stole. Tym zasadniczym spotkaniem, które otwiera drogę do kolejnych spotkań, jest wieczerza Wigilijna, którą przeżywamy z najbliższą rodziną. Wspólnota stołu jest bardzo ważną rzeczywistością życia ludzkiego. Przy stole siadamy zasadniczo z osobami bliskimi. Nie siadamy z nieprzyjaciółmi.

Zacząć dobrze Nowy Rok

Stajemy u początku Nowego Roku. Dobrze coś zacząć, to połowa sukcesu. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Kurs Filipa, którym możemy rozpocząć przeżywanie tego nowego czasu, który Bóg nam daje. To tylko tak naprawdę dwa dni, ale one mogą zasadniczo, by nie powiedzieć rewolucyjnie, wpłynąć, nie tylko na ten rok, ale na całe nasze życie.

 « Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna »  Ostatnia

Logowanie użytkownika

REJESTRACJA