Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić.

- Iz 59, 1

Aktualności

Jakiej wiary Bóg szuka

Podczas swojej ostatniej podróży do Egiptu, Papież Franciszek w czasie jednej z homilii mówił jaka wiara podoba się Bogu. Powiedział "Bogu podoba się jedynie wiara wyznawana życiem, bo jedynym ekstremizmem dopuszczalnym dla wierzących jest radykalizm miłości! Wszelkie inne ekstremizmy nie pochodzą od Boga i Jemu się nie podobają!".

A więc moje dzieci, ogłoście to

Kościół w tym roku szczególnie prosi, byśmy szli i głosili Dobrą Nowinę o Miłości, z którą Bóg w Jezusie przychodzi do nas. Maryja na La Salette prosi, by nie bać się na nowo wrócić, drogą nawrócenia i pokuty, do tej Miłości, która zbawia. Cieszymy się, że mogliśmy ostatnio głosić Słowo Boże w Dębowieckim Sanktuarium, prowadząc Kurs Filipa.

Być formowanym, by prowadzić

Jezus będąc ze swoimi uczniami, nieustannie ich formował i wychowywał, by mogli potem realizować powierzoną im przez Niego misję i zadanie. Ta misja nieustannie jest realizowana przez Kościół, który stanowimy wszyscy razem - duchowni i świeccy. Jezus również dzisiaj nieustanie towarzyszy Kościołowi przez Ducha Świętego, który poucza i prowadzi.

Droga Krzyża

W tym roku rozważania Drogi Krzyżowej, która będzie odprawiana w Koloseum, pod przewodnictwem Papieża Franciszka, przygotowała francuska biblistka Anne - Marie Pelletier. Wielki Piątek jest dniem szczególnego wpatrywanie się w Krzyż Jezusa, na który objawia się największa Miłość Boga do człowieka. Odkrywajmy w Krzyżu źródło nadziei i pokoju dla siebie oraz siłę, aby brać swój własny krzyż i podążać za Panem.

Triduum Paschalne

Przed nami piękny i święty czas Triduum Paschalnego. Jak ten czas dobrze przeżyć ? Papież Franciszek w jednej z katechez mówił: "Tajemnica, którą adorujemy w okresie Wielkiego Tygodnia to wspaniała historia miłości, która nie zna przeszkód. Męka Pańska trwa aż do końca świata, gdyż jest to historia uczestniczenia w cierpieniach całej ludzkości i nieustanna obecność w wydarzeniach życia osobistego każdego z nas. Tak więc Triduum Paschalne jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewność, że nigdy nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach"

Modlitwa charyzmatyczna

Przeżywany czas w Liturgii, sprzyja zatrzymaniu się i spojrzeniu w głąb swojego serca, by otworzyć je na działanie łaski Pana. Również jest to okazja, aby pozwolić formować się i kształtować przez Moc Ducha Świętego, który może odnowić nasze życie. Właśnie taki czas przeżywali nasi bracia z najmłodszej wspólnoty, którzy przeżywali w Ośrodku SSNE w Mrągowie swoją formację.

Post - drogą nadziei

Idziemy drogą Wielkiego Postu. Na początku tego czasu, w Środę Popielcową, Papież Franciszek w swojej katechezie ukazywał Wielki Post jako pielgrzymkę nadziei. Mówił "Wielki Post to pielgrzymka ku Jezusowi Zmartwychwstałemu. Wielki Post to czas pokuty, a także umartwienia, ale nie jest celem samym w sobie, lecz służącym temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą tożsamość chrzcielną, to znaczy narodzili się na nowo "z wysoka", z Bożej miłości (por. J 3,3). Dlatego właśnie Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei".

Trwać w obecności Pana

Tym, z czego nieustannie czerpiemy siłę i życie, co ożywia naszą wiarę i pogłębia relację z Jezusem, naszym Mistrzem i Panem, jest modlitwa, która jest fundamentem życia duchowego i posługi misyjnej Kościoła. Dlatego ciągle potrzeba, abyśmy troszczyli się o jakość modlitwy, by nie była ona tyko słowami, ale by była spotkaniem serc, by była trwaniem "oblubienicy wobec Oblubieńca".

Być wychowywanym i wychowywać

Za nami czas formacji dla małżeństw z naszych wspólnot. Tym razem zatrzymywaliśmy się nad wychowaniem dzieci. Jest to zadanie trudne i wymagające, ale możliwe do realizacji. Sami jesteśmy dziećmi Ojca, który jest w niebie i jesteśmy przez Niego wychowywani. Bóg nam komunikuje swoją miłość w różny sposób, posługując się różnymi językami miłości. Wychowując nas, pragnie byśmy doszli do ostatecznego celu naszego życia, którym jest wieczne przebywanie z Nim.

Nadzieja i modlitwa

Podczas jednej z ostatnich katechez, Papież Franciszek, przywołując postać proroka Jonasz, mówił o nadziei wyrażającej się w modlitwie. Wskazał, że ta księga mówi o miłosierdziu Boga, który pragnie przebaczać. "Jonasz jest prorokiem "wychodzącym", ale też prorokiem "uciekającym", prorokiem "wychodzącym" którego Bóg posyła "na obrzeża", do Niniwy, aby nawrócił mieszkańców tego wielkiego miasta.

 « Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna »  Ostatnia

Logowanie użytkownika

REJESTRACJA