Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

- Mt 7, 15

Królestwo Boże w was jest !

Królestwo Boże w was jest !

Historia La Salette, tego co się tam wydarzyło 19 września 1846 roku i tego, co było potem, jest dla naszego środowiska SSNE bardzo ważna. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za łaskę pielgrzymowania do tego miejsca, gdzie jest "początek" naszej historii - historii objawienia Maryi dzieciom Maksyminowi i Melanii, historii Zgromadzenia i naszej historii Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Właśnie w dniach od 28 lipca do 3 sierpnia mogliśmy pielgrzymować całym naszym środowiskiem do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej na La Salette we Francji. Czas wspólnego pielgrzymowania był również czasem formacji, podczas której mogliśmy poznawać i odkrywać duchowość saletyńską i charyzmat oraz sens orędzia, jakie Maryja przekazała dzieciom. Będąc w tym miejscu, gdzie wszystko mówi o Bogu, widzimy jak wielkiej łaski staliśmy się uczestnikami oraz jak wielkie zadanie Bóg nam powierza, chcą byśmy nieśli, jak Maksymin i Melania, orędzie pojednania uczestnicząc w dziele ewangelizacji. 

Pielgrzymkową wspólnotę - ponad 100 osobową - tworzyli nasi bracia z Olsztyna, Mrągowa, Rzeszowa, Warszawy i Krakowa. Słowem, które kształtowało nasze serca, było Słowo z 17 - tej niedzieli zwykłej, które mówiło o skarbie w roli (ziemi), o perle i o sieci. Mogliśmy więc odkrywać Królestwo Boże w pięknie i majestacie Alp, ale również w sobie i pośród nas, kiedy gromadzimy się jako wspólnota wiary na modlitwie razem z Maryją. Jesteśmy przekonani, że nikt z tego miejsca nie odjechał z "pustymi rękami", ale każdy odjechał z sercem pełnym radości i mocy Boga, który przynosi dar pojednania przez Jezusa, swojego Syna.

Wszystkim wyrażamy naszą wdzięczność za pamięć w modlitwie. Ufamy, że ten czas i to, co dokonało się w tym czasie w naszych sercach, będzie owocowało w naszym środowisku we wszystkich wspólnotach oraz tam gdzie żyjemy, świadectwem pojednania.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA