Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż miałbym się lękać? Pan obrońcą mojego życia; Przed kim mam się trwożyć.

- Ps 27, 1

Mryja prowadzi do Syna

Mryja prowadzi do Syna

Ostatni wakacyjny akord, to piękny czas posługi w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie prowadziliśmy Kurs Filipa. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i teraz nie mogło być inaczej. Osoby, które przyjechały do tego miejsca, gdzie Maryja doznaje czci, mogły spotkać osobiście i doświadczyć miłości Jej Syna oraz Jemu zawierzyć swoje życie.

Dziękujemy Bogu za ten czas posługi. Dziękujemy również wszystkim braciom za modlitwę. Ufamy, że ta posługa przyniesie błogosławione owoce, a życie, które bracia otrzymali będzie w nich rozwijać się i wzrastać. 

W ekipie posługiwali tym razem Magda i Patryk z Rzeszowa oraz Krysi i ks. Jacek G ms.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA