Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Nikt się nie wymknie z Mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałałem?

- Iz 43, 12

Kurs AMCH w Dębowcu

Kurs AMCH w Dębowcu

Ewangelizacja bez modlitwy jest niemożliwa do podjęcia. Z modlitwy, która staje się prawdziwym spotkaniem ze Słowem, które daje życie, rodzi się zapał i gorliwość. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu, który dał nam łaskę wspólnego przeżycia Kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu. Mogliśmy wspólnie odkrywać czym jest modlitwa charyzmatyczna i jak ją prowadzić oraz wzrastać w duchowości charyzmatycznej. Był to czas formacji dla naszych braci ze wspólnot z Dębowca, Rzeszowa i Warszawy. Były również osoby z innych środowisk. Tym razem  wspólnotę uczestników tworzyło 62 osoby. 

Ufamy, że ten czas będzie przynosił owoce w naszych wspólnotach oraz w życiu wszystkich braci, pomagając wzrastać i dojrzewać do odpowiedzialnego i gorliwego włączenia się w dzieło ewangelizacji oraz niesienia orędzia pojednania do ludzi.

W ekipie posługiwali bracia z Rzeszowa: Magda, Arek, Patryk i Ilona oraz Marzenka i ks. Jacek G ms z Północy (Olsztyn i Mrągowo).

Dziękujemy gorąco wszystkim braciom za modlitwę.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA