Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości.

- Syr 28, 17

Świeccy Saletyni

Świeccy Saletyni

Kościół jest wspólnotą, którą stanowią wszyscy - duchowni i świeccy, choć wśród wielu chrześcijan panuje myślenie, że to tylko duchowni są odpowiedzialni za Kościół. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie i jasno podkreśla rolę i zadanie jakie mają do spełnienia w Kościele wszystkie świeckie osoby. Nie ma Kościoła bez świeckich.

Nauka Soborowa oraz List Apostolski Papieża Franciszka do Wszystkich Osób Konsekrowanych na Adwent 2014 roku, były inspiracją do powstania Świeckich Saletynów. Papież Franciszek, we wspomnianym Liście, mówi o "poszerzonej rodzinie charyzmatycznej". Chodzi o instytuty żyjące tym samym charyzmatem, a szczególnie o świeckich. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, widzimy, że świeccy niejednokrotnie odkrywali i identyfikowali się z charyzmatem danego zakonu. Widzimy, że nie jest to coś zupełnie nowego. Niektóre instytuty mają tutaj swoją długą i bogatą tradycję.

Świeccy, którzy taką rodzinę charyzmatyczną tworzą, żyjąc w swoim stanie świeckim, to osoby, które pragną dzielić ideały, ducha oraz misję danego instytutu. Taka rzeczywistość na poziomie Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów już istnieje od pewnego czasu, natomiast w Polskiej Prowincji zaczyna się tworzyć. 

Ostatni czas (3. 12. 2017) w naszym Ośrodku SSNE w Mrągowie był poświęcony tej tematyce. Odbyło się spotkanie dla naszego "północnego" środowiska, w którym wzięło udział ponad 60 osób. Mogliśmy odkrywać nowe treści dotyczące La Salette -  kontekstu biblijnego, historii, miejsca, czasu, znaków czy świadków. Była również prezentacja tej nowej rzeczywistości jaką są Świeccy Saletyni. Jest to dla nas ważne i bliskie, ponieważ Saletyńska SNE jest jednym z Dzieł Apostolskich, które prowadzą Misjonarze Saletyni w Polsce. Ufamy, że ten czas będzie owocował jeszcze większym otwarciem serc braci, by angażować się w dzieło pojednania.

Dziękujemy ks. Janowi Gierlakowi MS, który jest odpowiedzialny za tworzenie tej rzeczywistości w Polskiej Prowincji, za prezentację tego tematu.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA