Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują...

- Mt 5, 44

Miasto - dom - wspólnota

Miasto - dom - wspólnota

Kiedy jesteśmy pochłonięci sprawami świata, troskami, problemami, to często tracimy nasze relacje - nie tylko z Jezusem, ale i z braćmi. Rodzi się wtedy pokusa, by budować swoje życie po swojemu. Dlatego trzeba wyjść, odejść na chwilę od tych spraw, aby odnaleźć Boga i siebie. Dobrą okazją do tego jest czas formacji we wspólnocie, którą mogliśmy ostatnio przeżywać w naszym ośrodku w Mrągowie.

Wszyscy nosimy w sobie głębokie  pragnienie szczęścia, jednak różnie je rozumiemy i szukamy go często tam, gdzie go nie możemy znaleźć, ulegając kłamstwu ducha ciemności. Nosimy w sobie słabość grzechu, który czyni nasze serca twarde i uparte. Jednak Bóg, który jest Miłością nigdy z nas nie rezygnuje. On chce doprowadzić nas do prawdziwego szczęścia, do miejsca gdzie będziemy mogli w pełni go doświadczać, Nowego Jeruzalem.

Jego słowo ciągle nas prowadzi, wychowuje i wzywa do nawrócenia. W swoim słowie ciągle zapewnia, że jest z nami. Bóg pragnie budować z nami prawdziwe relacje oparte o miłość i zaufanie. Zaprasza, byśmy otwierali swoje serce w szczerości przed Nim, szczególnie te miejsca gdzie doświadczamy ran, lęku, cierpienia. Staje wobec nas jako Ten, kto przychodzi aby zbawić. Chce nam pomóc również, byśmy między sobą wchodzili w głębsze relacje, dotykając również tego co trudne, niewygodne, czego się boimy czy wstydzimy. On nie chce byśmy byli powierzchowni i ograniczali się tylko do tego, co zewnętrzne, materialne czy doczesne.

Budowaniu relacji braterskich pomaga wspólne słuchanie Słowa, dzielenie się Nim. Tak naprawdę, to Słowo buduje relacje i Ono dotyka tego, co głęboko jest ukryte w nas. Ono nas może zjednoczyć i prowadzić ku pełni szczęścia. To prawdziwe, zdrowe i szczere relacje są fundamentem szczęścia człowieka. A te może kształtować w nas Słowo, które Bóg nam daje, przez które nas prowadzi i wychowuje.

Obraz miasta czy domu, to obraz wspólnoty. Budowaniu miasta czy domu towarzyszy pragnienie prawdziwego szczęścia, harmonii, pokoju czy miłości. One natomiast rodzą się jako owoc dobrych i głębokich relacji, a nie bogactwa, o które często tak mocno zabiegamy. Jednak człowiek nie może o własnych siłach takiej wspólnoty zbudować. To Bóg jest tym budowniczym, który może tego w nas dokonać. Dlatego daje nam swoje Słowo, które przemienia i nawraca nasze serca.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas, w którym doświadczaliśmy bogactwa, mądrości i mocy Słowa oraz Jego dobroci wobec człowieka. Doświadczaliśmy, że Słowo jest dobre i daje siłę, by zmierzyć się z tym od czego uciekamy, budując nasze relacje.

Ufamy, że ten czas będzie przynosił owoce nawrócenia w naszym życiu oraz gorliwości i zapału w ofiarowaniu swojego życia i siły w posłudze głoszenia i niesienia tego Słowa innym braciom.

Dziękujemy serdecznie ks. Marcinowi Ciunelowi MS za jego posługę w tym czasie dla nas. Życzymy Mu wielu łask od Boga i mocy Ducha w posłudze, którą pełni oraz opieki Maryi z La Salette.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA