Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.

- Iz 45, 7

Bóg w mojej historii

Bóg w mojej historii

Właściwe patrzenie na swoją historię życia sprawia, że możemy odkrywać sens tego wszystkiego, co się nim wydarza. Dzieje się tak, kiedy patrzymy oczyma wiary na wszystkie wydarzenia i zaczynamy rozpoznawać w nich obecność Boga. Zauważamy, że nie ma w naszym życiu czegoś, co inni uważają za "przypadek", ale wszystko ma swój sens i wartość. Takie przeżywanie swojej historii życia, w której realizuje się moja historia zbawienia, pozwala zachować nadzieję w najtrudniejszych momentach, kiedy wydaje się, że wszystko obraca się przeciwko nam.

Chcemy oddać Bogu chwałę i wyrazić naszą wdzięczność za czas formacji dla wspólnot z Rzeszowa i Krakowa, które przeżywały Kurs Biblijnej Historii Zbawienia w Niechobrzu k. Rzeszowa. Bracia mogli odkrywać swoją historię, w której Bóg realizuje swój plan zbawienia w ich osobistym i wspólnotowym życiu. Odkrywali Jego obecność nie tylko w tym co łatwe i piękne w ich życiu, ale również w tym co trudne i niezrozumiałe. Oby tylko nie zabrakło wytrwałości i wierności w nieustannym odkrywaniu obecności Boga w codziennym życiu i wiernego podążania za Nim. 

Dziękujemy wszystkim za modlitwę w tym czasie za tą posługą. W ekipie posługiwali tym razem: Wandzia, Magda, Basia, Jagoda i ks. Jacek G ms.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA