Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują...

- Mt 5, 44

Orędzie przebaczenia i pojednania

Orędzie przebaczenia i pojednania

Miesiąc wrzesień dla Misjonarzy Saletynów i dla tych, którzy są w jakikolwiek sposób z nimi złączni, jest miesiącem w którym serce i myśli są skierowane na La Salette. Tam właśnie 19 września 1846 roku  objawiła się Płacząca Pani dwojgu małym dzieciom: Maksyminowi i Melanii. W czasie tego spotkania przekazała im orędzie, w którym wzywała do nawrócenia, pokuty i pojednania. Jako Matka, której nie jest obojętny los jej dzieci, nie wahała się wypomnieć grzechów, które oddzielały jej dzieci od Miłości Boga. Mówiła o konsekwencjach, które dotknął tych, którzy nie zechcą wrócić do Boga idąc drogą grzechu. Mówiła również, jakie owoce spotkają tych, którzy wrócą z ufnością do Jezusa o otworzą Mu swoje serce. 

W swoim orędziu wypomina brak modlitwy, nieświętowanie niedzieli, drwinę z religii, przekleństwa i bluźnierstwa, brak postu i pokuty. Jej orędzie, mimo upływu lat, nie straciło na aktualności. Wręcz przeciwnie, jest dzisiaj bardzo aktualne. Jest to orędzie nadziei. Nie lękajmy się więc, wezwani słowami Maryi "Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się", wrócić na nowo do Jezusa, otwierając swoje serce na Jego Słowo i Miłość, by tajemnica pojednania dokonywała się ciągle w nas i byśmy w posłudze ewangelizacji to pojednanie światu nieśli. Byśmy nieśli Tego, który jest naszym Pojednaniem.

Czytaj więcej


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA