Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.

- Iz 45, 7

Formacja Pasterzy i Odpowiedzialnych

Formacja Pasterzy i Odpowiedzialnych

Na drodze naszej posługi potrzebujemy ciągle formacji, która pozwoli nam wzrastać wewnętrznie, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa. Potrzebujemy też formacji, która pomoże odkrywać i coraz głębiej rozumieć Program Pastoralny "Redemptoris Missio", który realizujemy w naszej Szkole Nowej Ewangelizacji. Dlatego cennym i ważnym czasem, była ostatnia formacja Pasterzy i Odpowiedzialnych, którą przeżywaliśmy od 22 - 24 lutego 2019 roku w Dębowcu. 

Był to czas, w którym Pasterze i Odpowiedzialni z naszych środowisk w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Kobylance, Słowacji, Dębowcu, Olsztynie i Mrągowie mogli razem poznawać program Redemptoris Missio. W oparciu o ten program nasza Szkoła od samego początku swojego istnienia pracuje i nim się posługuje. Jest to program ewangelizacji ludzi ochrzczonych oraz tych, co nie poznali jeszcze Chrystusa. Służy on również formacji nowych ewangelizatorów, którzy pragną całym sercem zaangażować się w dzieło nowej ewangelizacji w Kościele. Jest praktyczną pomocą, aby uczynić z parafii czy grup modlitewnych, wspólnoty zewangelizowane i zdolne do ewangelizacji. W ten sposób cały Kościół może stać się wspólnotą zewangelizowaną i ewangelizującą.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas formacji, wspólnej modlitwy, dzielenia się i słuchania słowa oraz wspólnego spotkania się w szerokim gronie braci z naszych wspólnot. Dziękujemy ks. Janowi Gierlakowi MS za posługę w czasie tej formacji. Ufamy, że to spotkanie będzie owocować nową gorliwością i zapałem w naszych wspólnotach.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA