Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.

- Iz 45, 7

Reconciliatio et Paenitentia

Reconciliatio et Paenitentia

Początek wakacji to zawsze dla naszych wspólnot macierzystych z Olsztyna i Mrągowa piękny czas formacji rocznej. W tym roku mogliśmy  bardziej odkrywać i pogłębiać charyzmat pokuty i pojednania, którym chcemy żyć na co dzień. Jest on nam szczególnie bliski, ponieważ pojednanie jest sercem Ewangelii, a także sercem wydarzenia z La Salette, gdzie Maryja wzywa do pokuty i pojednania.

W odkrywaniu i głębszym rozumieniu istoty pojednania przychodzi nam sam Kościół przez swoje nauczanie. Wielką pomocą jest tutaj Adhortacja Papieża Jana Pawła II "Reconciliatio et Paenitentia". Czytając ten dokument możemy zobaczyć aktualność przesłania z La Salette, szczególnie dzisiaj, gdzie w świecie jest tyle podziałów w różnych dziedzinach i aspektach ludzkiego życia. Widzimy też, iż Objawienie z La Salette jest zakorzenione w Ewangelii i misji Jezusa. Jak pisze Papież we wstępie adhortacji: "Mówienie o POKUCIE I POJEDNANIU jest dla współczesnych mężczyzn i kobiet wezwaniem do odnalezienia na nowo, w przekładzie na ich własny język, owych słów, którymi nasz Zbawiciel i Mistrz, Jezus Chrystus, zechciał rozpocząć swoje przepowiadanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (MK 1,15), czyli przyjmijcie radosną nowinę o miłości, o przybraniu za synów Bożych, a więc o braterstwie".

Jesteśmy wdzięczni ks. Janowi Gierlakowi MS za prowadzenie nas w czasie tej formacji. Ufamy, że będzie ona przynosić dobre owoce w naszym życiu i posłudze oraz będzie zachętą, by tą adhortacje samemu zgłębiać.

Ten czas był również dla nas szczególny, ponieważ mieliśmy również okazję spotkać się z Ks. Silvano Marisa MS -  Generałem Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. W ramach wizytacji Polskiej Prowincji spotkał się z Saletyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji, która jest jednym z dzieł prowadzonych przez Misjonarzy Saletynów w Polsce. W historii życia i posługi naszej Szkoły oraz drogi jaką nas Jezus prowadzi, ten moment jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy więc Bogu wdzięczni za to spotkanie i ufamy, że ono również zrodzi dobre owoce.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA