Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.

- Iz 45, 7

Przyjąć Maryję do siebie

Przyjąć Maryję do siebie

Jezus, zanim umarł na krzyżu, to przekazał nam piękny i wspaniały dar - swoją Matkę, Maryję. Dlatego nie możemy tego daru zlekceważyć. Ona jest dla nas wszystkich wzorem, który mamy naśladować. Ona nam towarzyszy i wspiera nas w naszej drodze wiary i posługi. Dlatego mamy ogromną wdzięczność wobec Boga, że pozwolił na przeżyć wspólnie z naszymi braćmi z II wspólnoty w Rzeszowie, Kurs Maryja, który dla nich prowadziliśmy.

Mogliśmy odkrywać osobę Maryi w świetle tajemnicy Jej Syna oraz w świetle tego, co Kościół mówi o Niej. Ważne jest, aby patrząc na Słowo Boże i Nauczanie Kościoła, przeżywać w sposób prawdziwy naszą relację z Maryją a także naszą pobożność maryjną. Nikt nie ukaże nam lepiej Jej osoby, jak jej Syn - Jezus Chrystus. Jezus przez swoje słowo, pomaga nam właściwie patrzeć na Maryję, by była Ona dla nas wzorem do naśladowania oraz naszą pomocą. Ona też nigdy nie chce przysłaniać Syna, ale jest Tą, która na Niego wskazuje i do Niego prowadzi, ciągle nas prosząc, byśmy uczynili wszystko, co mówi Syn.

Dal nas osoba Maryi jest ważna z wielu powodów. Między innymi jest Ona wzorem dla każdego ewangelizatora, jest wzorem dla każdego ucznia Jezusa. Kolejny powód jest taki, że jesteśmy złączeni ze Zgromadzeniem, które jest z Nią złączone przez wydarzenie z La Salette, że chcemy głosić Jej orędzie i być uczniami i apostołami pojednania. Dlatego tak cennym listem jest Ona dla nas, który chcemy zgłębiać i odkrywać ciągle na nowo, każdego dnia.

Wdzięczni jesteśmy Bogu za doświadczenie tego czasu modlitwy, słuchania Słowa, dzielenia się wiarą i wspólnego spotkania oraz posługi, którą mogliśmy pełnić. Dziękujemy też braciom z Rzeszowa za otwartość i troskę, aby ten czas wszyscy mogli owocnie (ufamy) przeżyć. Dziękujemy też wszystkim za modlitwę za nas w tym czasie posługi i podróży.

Niech Maryja wszystkich zanosi do Syna i wstawia się u Niego, wypraszając to, czego potrzebujemy najbardziej.

W ekipie w tym kursie byli: Wandzia, Basia, Jagoda, Asia i ks. Jacek G. MS.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA