Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.

- Iz 45, 7

Formacja dla małżeństw

Formacja dla małżeństw

Rodzina jest nazywana Domowym Kościołem. Tworzą ją ludzie, którzy pragną wzrastać w świętości przeżywając swoje wiarę na drodze życia w małżeństwie i budować rodziny, w których Jezus zajmuje centralne miejsce. Więc czas formacji jest zawsze okazją, aby zatroszczyć się o relacje oraz wychowanie tych, których Bóg powierza małżonkom.

W ostatniej formacji dla małżeństw uczestniczyły małżeństwa z naszych wspólnot z Rzeszowa oraz z poza naszego środowiska.

Była to okazja aby odkrywać języki miłości, przez które Bóg okazuje swoją miłość człowiekowi. W taki sam sposób my możemy wyrażać miłość wobec siebie, by nie była ona teorią, ale mogła przybierać konkretną postać w codziennym życiu. Również mogliśmy poznawać sfery życia człowieka, w których potrzebuje on nieustannego wychowania i rozwoju już od najmłodszych lat swojego życia.

Wdzięczni jesteśmy Bogu za ten czas i ufamy, że przyniesie on dobre owoce w życiu małżonków i ich rodzin. Dziękujemy również wszystkim za modlitwę. 

W ekipie tym razem posługiwali: s. Samuela i s. Marianna ze wspólnoty KOINONIA św. Pawła z Kielc oraz ks. Jacek G ms.


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA