Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Będziesz miłował Pana Boga swgo, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą".

- Mk 12,30

Być jak Mistrz

Być jak Mistrz

Jezus najwięcej swojego czasu poświęcił dwunastu swoim uczniom, by ich przygotować do pełnienia misji, którą On rozpoczął. Uczniowie zanim zostali posłani przez Mistrza, najpierw przebywali z Nim. To był czas kiedy Jezus formował swoich uczniów, aby stali się podobni do Niego. Na drodze ewangelizacji to kluczowa postawa. Ewangelizator najpierw przebywa z Mistrzem a potem zostaje przez Niego posłany. Dlatego w naszej formacji jest istotne, aby wzrastać w duchowości ucznia, która jest prawdziwą duchowością chrześcijańską. Jesteśmy zaproszeni na drogę uczniostwa aby być jak Mistrz.

Te prawdy mogliśmy odkrywać przeżywając Kurs Jana, który odbył się ostatnio w Kobylance. Był to czas formacji dla naszych wspólnot z Dębowca i Kobylanki. Ufamy, że ten czas przyniesie dobre owoce w życiu naszych braci i pomoże im wiernie podążać za Mistrzem i dochować Mu wierności mimo pojawiających się trudności.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas wspólnego słuchania Słowa i modlitwy. Dziękujemy wszystkim braciom za modlitewne wsparcie.

Ekipę tym razem tworzyli: Wandzia, Basia, Ania, ks. Jan G i ks. Jacek G.

Fotki tutaj


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA