Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Będziesz miłował Pana Boga swgo, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą".

- Mk 12,30

Paście stado Boże

Paście stado Boże

Nasze życie przeżywamy we wspólnocie. Również życie wiary przeżywamy we wspólnocie Kościoła. Doświadczamy tego, że jesteśmy prowadzeni, ale też mamy być tymi, którzy prowadzą innych. Na drodze wiary Bóg stawia nam tych, o których mamy się troszczyć. Ta posługa nie jest łatwa, ale jest zadaniem, do którego Bóg nas powołuje na pewien czas we wspólnocie. Dlatego cennym doświadczeniem był dla nas czas Formacji Pasterzy i Odpowiedzialnych, który przeżywaliśmy w dniach 8 - 9 luty w Dębowcu.

W czasie formacji odkrywaliśmy na nowo czym jest posługa bycia Pasterzem i Odpowiedzialnym we wspólnocie. Ta posługa, to odpowiedzialne prowadzenie innych. Chodzi o prowadzenie z pewną wizją, którą trzeba otrzymać i ciągle też odkrywać. Nie może to być spontaniczne działanie. Wizja odkryta i przyjęta ma być wprowadzona w działanie. 

Uczymy się tego od samego Jezus, który działał z wizją i tą wizją się podzielił ze swoimi uczniami. Działał według konkretnego planu, który jest najlepszy i który nam zostawił jako wzór. Nie trzeba wymyślać nowego, ale pełnić posługę według Jego planu.

Odkrywaliśmy w tym czasie pewne zasady oraz co trzeba zrobić, aby być "przywódcą", który z nowym zapałem i entuzjazmem będzie innych prowadził (służył). Co zrobić, by zachować ciągle świeżość życia i posługi.

W czasie formacji również poznawaliśmy program formacji wspólnot, który realizują wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjne, tworzące środowisko Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Był to intensywny i owocny czas, który mogliśmy wspólnie przeżyć w ponad 70 - cio osobowej wspólnocie (byli bracia z Polski i ze Słowacji). Jesteśmy wdzięczni Bogu za to doświadczenie i ufamy, że będzie ono przynosić dobre owoce w całym środowisku SSNE.

Dziękujemy również ks. Janowi Gierlakowi MS, który przez ten czas nas prowadził.


Logowanie użytkownika

REJESTRACJA