Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.

- Mt 5, 23-24

Aktualności

Paście stado Boże, które jest przy was

Bóg pragnie wchodzić w nasze życie aby Jego miłość była w nas i pośród nas. Przychodzi również, by posługiwać się nami i powierzać nam posługi i zadania we wspólnocie Kościoła. Do nich należy posługa Pasterzy i Odpowiedzialnych we wspólnocie. To właśnie im Bóg powierza troskę i odpowiedzialność za braci.

Święte Triduum Paschalne

Przed nami najważniejsze wydarzenia zbawcze, które będziemy przezywać podczas Triduum Paschalnego. Chcemy wejść w tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zaczniemy przeżywanie tego czasu Liturgią Wielkiego Czwartku, która pomaga odkrywać nam Boga, który służy swoim uczniom, by oni potem mogli stawać się sługami dla innych. To również ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii.

Odkryć życie w sobie

Wielki Post jest dobrym czasem, aby wyjść na pustynię swojego życia i odkryć prawdziwe źródło życia, które jest w Jezusie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię i ten sam Duch prowadzi nas na pustynię, która pomaga wejść w ciszę i kontemplację Słowa. Ten sam Duch prowadził nas w czasie Kursu Filipa, który mogliśmy prowadzić i przeżywać z naszymi braćmi w Dębowcu, w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńswkiej.

W Duchu u Prawdzie

Rekolekcje dla osób, które żyją w związkach niesakramentalnych są kolejną szansą spotkania z miłosierdziem Boga. Jego miłosierdzie jest bezgraniczne i dzięki temu wyzwala do życia w prawdzie. Jest to prawda o wzlotach i upadkach, zranieniach i próbach odbudowania relacji. Każda historia jest inna, szczególna, ale Bóg szuka każdego i pragnie, aby każdy człowiek został zbawiony.

Wielki Post - Nieprawość osłabia miłość

Rozpoczynamy dzisiaj w liturgii piękny i ważny czas, którym jest Wieki Post. Jesteśmy zaproszeni na drogę, która, jeżeli będziemy nią podążać, morze zaowocować wielką przemianą naszego serca - odkryciem Miłości. Dlatego Słowo Boże wskazuje nam odpowiednie środki, które są niezbędne do owocnego przeżycia tego okresu. Mówi o nich Papież Franciszek w orędziu, które skierował na Wielki Post 2018 roku.

Czynić wszystko jak Mistrz

Nie łatwo jest być uczniem. Szybko chcemy być samodzielni i niezależni oraz nie chcemy, aby nas ktoś pouczał, bo sami - tak myślimy - lepiej wiemy. Jednak Jezus najwięcej czasu poświęcał swoim uczniom, których powołał, by im przekazać swoją misję. Dlatego uczniostwo, to bardzo ważna postawa w duchowości chrześcijańskiej. Tej postawy ciągle się uczymy i do niej dorastamy. Chrześcijanin uczniem nie przestaje być.

Walka z "fake newsami"

W orędziu na przypadający w tym roku 52 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Papież Franciszek napisał: "Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszej komunikacji oraz w obrębie systemu cyfrowego jesteśmy świadkami zjawiska "fałszywych wiadomości", tak zwanych fake news: zachęca nas ono do refleksji i zasugerowało mi poświęcenie tego orędzia tematowi prawdy, podobnie jak to uczynili już wiele razy moi poprzednicy, począwszy od Pawła VI".

Nadzieja zawieść nie może

Życie nasze jest wypełnione różnego rodzaju wydarzeniami. Wiele z nich jest dla nas niezrozumiałych i trudnych. Jak w tych wydarzeniach odnaleźć się i zachować pokój. Papież Franciszek, w czasie jednej ze swoich katechez, wskazuje na nadzieję, która pozwala iść ufnie do przodu, mimo różnych trudności na drodze naszego codziennego życia.

Świeccy Saletyni

Kościół jest wspólnotą, którą stanowią wszyscy - duchowni i świeccy, choć wśród wielu chrześcijan panuje myślenie, że to tylko duchowni są odpowiedzialni za Kościół. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie i jasno podkreśla rolę i zadanie jakie mają do spełnienia w Kościele wszystkie świeckie osoby. Nie ma Kościoła bez świeckich. Nauka soborowa oraz List Apostolski Papieża Franciszka do Wszystkich Osób Konsekrowanych na Adwent 2012, były inspiracją do powstania Świeckich Saletynów.

Kurs Filipa

Pragniesz doświadczać miłości Boga? Nie masz radości z modlitwy? Chcesz poznać moc Słowa Bożego? Jeśli tak, to ten kurs jest dla Ciebie! Krakowska wspólnota Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji zaprasza na Kurs Filipa, który odbędzie się w Krakowie w dniach 8 - 10 grudnia. Celem Kursu Filipa jest odnowienie łaski chrztu świętego. Słowo Boże poprowadzi Cię tak, by twoja wiara stała się żywa. Chodzi o rozpakowanie tego daru, który każdy otrzymał w chrzcie świętym.

Pierwsza  « Poprzednia 2 3 4 5 6 Następna »  Ostatnia

Logowanie użytkownika

REJESTRACJA