Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

- 1Kor 2, 9

Kursy

Szkoła realizuje  Program Redemptoris Misio. Jest to program ewangelizacji ochrzczonych i tych, którzy Chrystusa nie znają. Program ma jasno określone cele, strategię, metody i łatwo odtwarzalną treść.

Podstawowym narzędziem, którym posługujemy się w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne. Prowadząc je pragniemy:

  • ewangelizować - pomóc każdemu uczestnikowi w osobistym spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym, aby uczynić go świadkiem tego spotkania i aktywnym członkiem Kościoła
  • formować ewangelizatorów
  • formować formatorów ewangelizatorów
  • inicjować i formować wspólnoty, które będą zewangelizowane i ewangelizujące

Program posiada ponad dwadzieścia kursów. Zaprezentujemy kursy, które obecnie prowadzimy.

KURS

TREŚĆ I CEL

Etap I: Ewangelizacja

 

Filip lub Nowe Życie z Bogiem

Doprowadzić do doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jako Jedynym Zbawicielem i Panem dającym nowe życie.

Jak doświadczać nowego życia ofiarowanego nam na Chrzcie Świętym?

Animacja Modlitwy Charyzmatycznej

Wprowadzenie w modlitwę osobistą i wspólnotową przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy.

Jak prowadzić i uczestniczyć w modlitwie wspólnoty?

Emaus

Wprowadzenie w spotkanie z Jezusem jako Słowem.

Jak rozumieć i rozmiłować się w Słowie Bożym?

Jan

Wprowadzenie w uczniostwo, jako duchowość chrześcijańską.

Jak być uczniem Jezusa Mistrza?

Jezus   wg Czterech Ewangelistów

Wprowadzenie w panoramiczną wizję Jezusa, zgodnie z tym jak Go przedstawia każdy z czterech ewangelistów.

Jak poznać, pokochać i głosić Jezusa?

Historia Zbawienia

Kształtowanie mentalności biblijnej tak, aby w świetle Biblii widzieć własne życie, jako osobistą historię zbawienia, której dokonuje Bóg.

Jak rozumieć własne życie w świetle Słowa Bożego?

Mojżesz

Formacja przewodników Ludu Bożego. Kurs przeznaczony dla pasterzy, liderów i odpowiedzialnych za powierzone im osoby na drodze wiary, dla rodziców odpowiedzialnych za rodzinę oraz dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie:

Jak być prowadzonym przez Boga i jak prowadzić innych?

Etap II: Formacja Ewangelizatorów

 

Paweł

Formacja i przygotowanie nowych ewangelizatorów do podjęcia praktycznej ewangelizacji.

Kurs przeznaczony dla osób zewangelizowanych,   które chcą nieść Ewangelię światu i dzielić się wiarą, ale szukają odpowiedzi na pytanie:

Jak ewangelizować?

Wspólnota

Wprowadzenie w fundamentalne zasady życia we wspólnocie zaangażowanej w misję Kościoła

Jak żyć i budować dojrzałą wspólnotę chrześcijańską?

Etap III: Formacja Formatorów Ewangelizatorów

 

Andrzej -  metodologia

Wprowadzenie w wizję programu szkoły, metodologię, tak aby formować ekipy do posługi.

Jak prowadzić szkołę, ekipy, kursy?

Kursy uzupełniające

 

Betsaida

(kurs autorski)

Wprowadzenie w uzdrowienie wewnętrzne.

Jak wzrastać do miłości w wymiarze krzyża?

 

Logowanie użytkownika

REJESTRACJA