Saletyńska Szkoła        Nowej Ewangelizacji             przy zgromadzeniu                      księży misjonarzy saletynów 

Będziesz miłował Pana Boga swgo, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą".

- Mk 12,30

Kursy

Szkoła realizuje  Program Redemptoris Misio. Jest to program ewangelizacji ochrzczonych i tych, którzy Chrystusa nie znają. Program ma jasno określone cele, strategię, metody i łatwo odtwarzalną treść.

Podstawowym narzędziem, którym posługujemy się w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne. Prowadząc je pragniemy:

  • ewangelizować - pomóc każdemu uczestnikowi w osobistym spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym, aby uczynić go świadkiem tego spotkania i aktywnym członkiem Kościoła
  • formować ewangelizatorów
  • formować formatorów ewangelizatorów
  • inicjować i formować wspólnoty, które będą zewangelizowane i ewangelizujące

Program posiada ponad dwadzieścia kursów. Zaprezentujemy kursy, które obecnie prowadzimy.

KURS

TREŚĆ I CEL

Etap I: Ewangelizacja

 

Filip lub Nowe Życie z Bogiem

Doprowadzić do doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jako Jedynym Zbawicielem i Panem dającym nowe życie.

Jak doświadczać nowego życia ofiarowanego nam na Chrzcie Świętym?

Animacja Modlitwy Charyzmatycznej

Wprowadzenie w modlitwę osobistą i wspólnotową przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy.

Jak prowadzić i uczestniczyć w modlitwie wspólnoty?

Emaus

Wprowadzenie w spotkanie z Jezusem jako Słowem.

Jak rozumieć i rozmiłować się w Słowie Bożym?

Jan

Wprowadzenie w uczniostwo, jako duchowość chrześcijańską.

Jak być uczniem Jezusa Mistrza?

Jezus   wg Czterech Ewangelistów

Wprowadzenie w panoramiczną wizję Jezusa, zgodnie z tym jak Go przedstawia każdy z czterech ewangelistów.

Jak poznać, pokochać i głosić Jezusa?

Historia Zbawienia

Kształtowanie mentalności biblijnej tak, aby w świetle Biblii widzieć własne życie, jako osobistą historię zbawienia, której dokonuje Bóg.

Jak rozumieć własne życie w świetle Słowa Bożego?

Mojżesz

Formacja przewodników Ludu Bożego. Kurs przeznaczony dla pasterzy, liderów i odpowiedzialnych za powierzone im osoby na drodze wiary, dla rodziców odpowiedzialnych za rodzinę oraz dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie:

Jak być prowadzonym przez Boga i jak prowadzić innych?

Etap II: Formacja Ewangelizatorów

 

Paweł

Formacja i przygotowanie nowych ewangelizatorów do podjęcia praktycznej ewangelizacji.

Kurs przeznaczony dla osób zewangelizowanych,   które chcą nieść Ewangelię światu i dzielić się wiarą, ale szukają odpowiedzi na pytanie:

Jak ewangelizować?

Wspólnota

Wprowadzenie w fundamentalne zasady życia we wspólnocie zaangażowanej w misję Kościoła

Jak żyć i budować dojrzałą wspólnotę chrześcijańską?

Etap III: Formacja Formatorów Ewangelizatorów

 

Andrzej -  metodologia

Wprowadzenie w wizję programu szkoły, metodologię, tak aby formować ekipy do posługi.

Jak prowadzić szkołę, ekipy, kursy?

Kursy uzupełniające

 

Betsaida

(kurs autorski)

Wprowadzenie w uzdrowienie wewnętrzne.

Jak wzrastać do miłości w wymiarze krzyża?

 

Logowanie użytkownika

REJESTRACJA